Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Personalitöö / tööõigus

TÖÖÕIGUS 2015

Mida uut on oodata tööõiguses uuel aastal ja mis lahendusi saame pakkuda tööõiguse praktikas aastal 2015. 1.juulist alustas uus töötamise register. Kuidas see meie tööd on muutnud? Mis probleeme on veel tekkinud töölepingu seaduse tõlgendamisel ja rakendamisel? Kas põhjus on teadmatuses, oskamatuses, juristide erinevas sätete tõlgendustes või ka kohtupraktikas?
Koolitusel räägitakse lahti seaduse ja selle rakendamise valupunktid; antakse näpunäiteid töölepingu sõlmimise, muudatuste tegemise ja ülesütlemise kohta - ikka kõik selleks, et töösuhe toimiks stabiilselt, et mõlemad pooled oleks rahul. Kui aga tekivad probleemid, siis kuidas neid mõistlikult lahendada. Palju näiteid uuemast töövaidluskomisjonide ja kohtupraktikast.

TÖÖÕIGUS 2015

Aeg ja koht

14.jaanuar 2015.a.  Tallinn, Rävala pst.8

Lektor

Thea Rohtla  Rohtla Law Office partner / jurist, endine Tallinna ja Harjumaa Töövaidluskomisjoni juhataja

Päevakava
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-14.00 Lõuna
14.00-16.00 Koolitus


Kursuse sisu 

1. Uus Töötamise register

a. Miks luuakse töötamise register?
b. Mida töötamise register muudab?
c. Keda, millal ja kuidas peab registreerima?
d. Milliseid nüansse tuleb töötajate registreerimisel silmas pidada?

2. Kuidas aru saada uutest mõistetest töölepingu seaduses – heas usus käitumine, mõistlik etteteatamise aeg/hüvitise suurus, hoolsuse määr, tavaliselt makstav tasu, tehingu vorm jm.

3. Millega ja kas asendada „puuduvaid“ sätteid – materiaalse vastutuse lepingut, distsiplinaarkaristust, koondamise valikukriteeriume jm.

4. Millal sõlmida tööleping, töövõtu-, käsundus- vm. Võlaõiguslik teenuse osutamise leping

5. Töölepingu sõlmimise olulised nüansid, tüüptingimused töölepingu kokkuleppena

a. Mida hinnata katseajal
b. Tähtajalise lepingu a ja o
c. Saladuse hoidmise ja konkurentsipiirangu kohustus – kuidas sätestada vastutus rikkumise puhuks

6. Töötasu kokkulepped lepingus

a. Mida toob kaasa säte „ tööandjal on õigus maksta lisatasu...“
b. Tasu maksmine eritingimustes
c. Millal saab töötaja nõuda keskmist töötasu, väites, et talle ei anta tööd
d. Mis saab siis, kui tööd kogu tööajaks ei jätku
e. Kuidas ja kas anda vaba aega „oma asjade ajamiseks“

7. Puhkuste ajakava, kuidas kajastada vanemapuhkused, õppepuhkus

a. Kuidas toimida siis, kui ajakava ei koostatud/sinna jäid osa puhkuseid kandmata
b. Millal maksta puhkusetasu, kuidas see arvutada

8. Kuidas peab tööandja reageerima töötajapoolsele rikkumisele, hoiatus

9. Mille eest ja millises määras vastutab rikkumiste eest töötaja

a. Kuidas kahju hüvitamist nõuda/töötasust kinni pidada

10. Töölepingu lõppemine

a. Etteteatamise kohustus sõltuvalt alusest, selle kohustuse mittejärgimine
b. Korraline vs erakorraline ülesütlemine
c. Nõuded ülesütlemisavaldusele
d. Kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldusele
e. Tööandja võimalused leping erakorraliselt üles öelda, sh.

 - Koondamise protseduurid, koondatava valik
 - Töötajapoolse rikkumise vormistamine

f. Millised on tagajärjed, kui pooled „lepivad kokku“ koondamises või lepingu lõpetamises töövõime vähenemise tõttu
g. Kuidas/kas öelda tööleping üles rasedaga, lapsehoolduspuhkusel oleva, ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/ põhjuseta puuduva töötajaga
h. Missuguseid hüvitisi peab tööandja maksma või milliseid on ta õigustatud nõudma lepingu lõppemisel

11. Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine

a. Tähtajad, võimalikud nõuded
b. Kuidas toimida, kui töötaja on lepingu erakorraliselt üles öelnud, aga tööandja arvates alusetult
c. Mida ja kuidas vastata TVK-le või kohtule; kompromissi saavutamine

Teemade „illustreerimiseks“ näited TVK ja kohtupraktikast, sh.olulised Riigikohtu lahendid.

 

 Koolituse hind: 166 EUR +km 

 

SOODUSHIND nüüd ainult  105 EUR +km 

 

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

 

Hind sisaldab õppetööd, mahukaid õppematerjale, lõunasööki ja kohvipause!

 

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

 6556778  5279999 

info@personal.ee 

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

 

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin