Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Koolituste kalender
2019
13. november Personaliarvestus ja personalitöö dokumendid
14. november Hea dokumendikeel. Eesti õigekeel ja hea stiil.
19. november Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe
21. november Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid
25. november Esmaabi andmise baaskoolitus/ 16h/ Marju Karin Esmaabi OÜ
26. november Maksusoodustused ja maksude optimeerimise võimalused
3. detsember Tulumaks ja käibemaks 2020: maksumuudatused ja probleemid
5. detsember Töökeskkonna dokumendihaldus. Muudatused uues Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduses
10. detsember Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe
10. detsember Personalitöö intensiivkursus - 2 päevane väljaõpe
12. detsember Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid
16. detsember Esmaabi andmise baaskoolitus/ 16h/ Marju Karin Esmaabi OÜ